Ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων (Σελί), κτίστηκε κατά το έτος 1994 και είναι αφιερωμένος στους εκτελεσθέντες υπό των Γερμανών κατακτητών κατά το έτος 1943 στις Επαρχίες Βιάννου και Ιεράπετρας, με αδρές δαπάνες των κατοίκων Αμιρά.
Ο Ναός των Αγίων Πάντων είναι Βασιλικού ρυθμού. Στον εσωτερικό του τετρακόσια εξήντα ένα κανδήλια όσα και οι εκτελεσθέντες. Βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο Σελί -Αμιρά όπου και το Πανεπαρχιακό Ηρώο των Εκτελεσθέντων.
Το τέμπλο είναι από λευκό τσιμέντο και έχει κατασκευασθεί από τον κ. Χάρη Κελαντωνάκη. Οι εικόνες του τέμπλου, του δωδεκάωρτου και του προσκυνηταριού είναι του αγιογράφου  Εμμανουήλ Ψαράκη το έτος 1995.
Κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά του Τιμίου Σταυρού τελείται και πάνδημο μνημόσυνο παρόντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη,  όλων των αρχών του Νομού Ηρακλείου, Δημόσιων Υπηρεσιών, Στρατιωτικών και Πολιτικών  Αρχών και πλήθους κόσμου.