Μεγάλες και σκληρές μονομαχίες διεξάγονται στο πρωτάθλημα "πρέφας", που λαμβάνουν μέρος οι κορυφαίοι του είδους.
Η πρέφα είναι παιχνίδι της τράπουλας που παίζεται στην Ελλάδα αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη γενικότερα. Η ονομασία πιθανόν να προέρχεται από τη λέξη preferans, επίσης παιχνίδι με χαρτιά, δημοφιλές στη Ρωσία και στην Αυστρία, και με το οποίο η πρέφα έχει πολλές ομοιότητες. Είναι παιχνίδι τεχνικής και τύχης, αλλά η εμπειρία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο.