Ο Σύλλογός μας, πρωτοπόρος και σε αυτό τον τομέα, καθώς κάθε χρόνο τον Αύγουστο μήνα πολλοί χωριανοί και φίλοι δίνουν αίμα, το οποίο φυλάζεται σε "Τράπεζα Αίματος", για να χρησιμοποιηθεί σε όποιο χωριανό μας το έχει ανάγκη...